سومین کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران در برلین

روز 7 دسامبر 2018 سومین کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران در شهر برلین برگزار شد تا شورای جدید نمایندگان سازمان های مهاجران را انتخاب کند. جامعه ایرانیان در آلمان نیز در این نشست حضور داشت.

کنفراس سراسری سازمان های مهاجران، یک نهاد نوپا در فضای سیاسی جمهوری فدرال آلمان است. در ابتدا سازمان های مختلف مهاجران در فاصله های منظمی گرد هم می آیند تا با یکدیگر بحث و تبادل نظر کرده، از هم بیاموزند و با هم در ارتباط شبکه ای قرار گیرند. هدف این کنفرانس آن است که جمعیت های مهاجران بتوانند در سطح سیاسی توانمندتر و همصداتر ظاهر شده و در ایجاد تنوع سیاسی و اجتماعی، سهم شایسته خود را ایفا کنند.

در حالی که محور اصلی کار دومین کنفرانس سراسری سازمان های مهاجران در روزهای 4 و 5 ژوئن 2018 موضوع هایی مانند گروه های کاری و تصویب یک مقررات کاری بود، این بار موضوع محوری انتخاب شورای نمایندگان متشکل از حداکثر 7 زن و 6 مرد بود. این شورا می بایست بعنوان سخنگوی سازمان های مهاجران عمل کند و خواسته های این سازمان ها را به افکار عمومی منتقل نماید. این شورا همواره می بایست پایبند مصوبات و موضوع های سازمان های مهاجران باشد.

مجری نشست خانم سوزانا اشتاین باخ، مدیر اجرایی جامعه ترک ها در آلمان، بود. آقای احسان جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان در کنار خانم گالینا ارتمان از خانه مصر در آلمان نشست را افتتاح کرده  وبه حاضران که نمایندگان سازمان ها و اتحادیه های سراسری گوناگونی در آلمان اند، خوشامد گفتند.

پس از بحث و تبادل نظر میان حاضران و پس از سه سخنرانی و بحث های پرحرارت در ادامه آن، انتخابات برگزار شد. در گام اول کمیسیون انتخابات برگزیده شد که متشکل از نمایندگان زیر بود: روبرت ورنر، مدیر اجرایی اتحادیه سراسری جوانان آلمانی در اروپا، داریو محتشم، معاون مدیر اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان، برشکای فرهاد از شبکه فدرال سازمان های مهاجران و امینه شاهین از جامعه ترک ها در آلمان.

شورای نمایندگان از میان شمار زیادی از نامزدان برای مدت یک سال انتخاب شد. این نمایندگان عبارتند از:

  • Susanna Steinbach von „neue deutsche organisationen e.V.“ (NDO)
  • Karen Taylor von „EACH ONE TEACH ONE e. V.” (EOTO)
  • Cihan Sinanoglu von “Türkische Gemeinde in Deutschland e. V.“ (TGD)
  • Marianne Ballé Moudoumbou von „Pan African Womens Empowerment and Liberation Organisation e. V.” (PAWLO)
  • Natalia Roeßler vom „Bundesverband russischsprachiger Eltern e. V.“ (BVRE)
  • Hamidou Bouba vom „Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity e. V.“
  • Kamila Schöll – Mazurek vom „Polnischen Sozialrat e.V.“