جلسه بحث و گفتگو با علی جان: فرد بیسوادی که نویسنده شد

حسن علی جان سال 1989 در دهکده المیتو در افغانستان به دنیا آمده است. در سن 16 سالگی او که در آن زمان چوپانی می کرد تا خرج خانواده بی سرپرستی را درآورد از راه ترکیه و یونان به مونیخ آمد. او از آن هنگام در این شهر زندگی می کند. از سال 2015 وی به تابعیت آلمان درآمده است.

آقای علی جان در افغانستان بیسواد بود. سپس به «مهاجر اقتصادی» از افغانستان بدل شد. امروز او نویسنده کتاب «افغانستان، آلمان و من» است. او در این کتاب فرار خود از افغانستان و آغاز زندگی نوین اش را شرح می دهد. این جوان آلمانی-افغانستانی در بسیاری از نشست ها، از جمله در برنامه اخبار شب تلویزیون شرکت کرده و از زندگی خود گفته است.

شب 7 دسامبر 2018 او در «سالن گفتگو»یی که توسط جامعه ایرانیان در آلمان، جمعیت کلیسایی پروتستان ها و خانه پانگه آ ترتیب داده شده بودحضور یافت. پس از نخستین نشست موفقیت آمیز با آقای فیصل حمدو، این دومین نشستی از این نوع بود. آقای علی جان با شرح زندگی خود بحث و گفتگوی زنده ای را در بین شرکت کنندگان برانگیخت. فردی که زمانی چوپانی می کرد، در آلمان مدرسه و دوره ای کارآموزی را به پایان رساند و صاحب زندگی مستقلی است. او اکنون صاحب مدرک استادی کارگر حرفه ای برق کار است. او در این نشست صحنه هایی جالب و گاه خنده دار از فرار خود از افغانستان و آغاز زندگی اش در مونیخ تعریف کرد.

هدف این «سالن گفتگو» بحث بر سر ارزش ها بود، تا از این طریق بتوان فضایی برای دیدار و گفتگو میان شهروندان و مهاجران و پناهجویان فراهم کرد. بنظر می رسد این شیوه که تبادل نظر و گفتگو بر سر ارزش ها بگونه ای دوجانبه است، بهتر و موثرتر از شیوه برخورد از بالا و تحمیل ارزش های حاکم بر جامعه آلمان به مهاجران و پناهجویان است.