رسانه ها

مطبوعات و رسانه ها

به بخش مطبوعات و رسانه های جامعه ایرانیان در آلمان خوش آمدید. این بخش بلندگوی ایرانیان و ایرانی تباران در جامعه آلمان است. در اینجا شما می توانید نگاهی به اطلاعیه های مطبوعاتی جامعه ایرانیان در آلمان بیندازید و همچنین ببینید که تا کنون در رسانه ها درباره نهاد ما چه گزارش هایی آمده است. بعلاوه در اینجا اطلاعاتی در مورد نهاد ما و نیز اساسنامه جامعه ایرانیان در آلمان برای پیاده کردن (دانلود) موجود است. اگر شما به اطلاعات بیشتر و یا عکس هایی از فعالیت جامعه ایرانیان در آلمان نیاز دارید، می توانید با نشانی ایمیل زیر با ما تماس مستقیم بگیرید:
info@iranischegemeinde.de

اطلاعیه های مطبوعاتی جامعه ایرانیان در آلمان

باقی مطلب ها

با ما در ارتباط بمانید

نام خود را برای دریافت خبرنامه جامعه ایرانیان ثبت کنید. شما از این طریق می توانید از فعالیت ها و برنامه های جامعه ایرانیان در آلمان و نیز اخبار مربوط به ایرانیان و ایرانی تباران در آلمان باخبر شوید