دیدار جامعه ایرانیان در آلمان با آقای امید نوری پور نماینده مجلس آلمان

نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان با آقای امید نوری پور، سخنگوی فراکسیون حزب سبزها در بوندستاتگ (پارلمان) در زمینه سیاست خارجی و رییس این فراکسیون در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان دیدار داشتند. در این دیدار نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان، فعالیت ها و پروژه های کنونی و آینده جامعه ایرانیان، بویژه در زمینه تقویت ساختارهای محلی و منطقه ای و فدرال و زمینه های استراتژیک را تشریح کردند. این فعالیت ها با استقبال گرم آقای نوری پور مواجه شد. هر دو طرف بر سر تبادل نظرهای مداوم در رابطه با موضوعات و مسایل مختلف توافق کردند.