خواستِ به‌رسمیت شناختن نوروز

دوستان گرامی،

آیين خجسته‌ی نوروز بيانگر سنت ديرينه‌ی رويکرد به نوگرايی و دگرگونی طبيعت و انسان است. سنتی مشترک که صرف‌نظر از مکان زندگیِ جغرافیایی، اقوام و ملت‌های گوناگون را با زیبایی و نیروی جادویی و جاودانی‌اش به‌هم پيوند می‌دهد. نوروز هرساله در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان و بخش‌هایی از عراق، سوریه، ترکیه، روسیه و چین برگزار می‌شود. به‌رسميت شناخته شدن نوروز به‌عنوان ميراث فرهنگِ جهانی توسط يونسکو نشانگر اين واقعيت است که ارزش ايننماد فرهنگی، تنها به عرصه‌های ملی و قومی محدود نمانده و پهنه‌ی خود را تا سطوح جهانی گسترده‌ است.

جامعه ایرانیان در آلمان در سال گذشته در نخستین گام، کارزار گردآوری امضا در میان ایرانیان ساکن آلمان، برای به رسمیت شناختن نوروز واعلام تعطیلی رسمی روز اول فروردین برای همه‌ی دانش آموزان ایرانی و ایرانی تبار در آلمان را آغاز کرد که با اقبال نزدیک به 1000 نفر روبرو گردید.

با توجه به اهميت فراگير نوروز برای آن دسته از شهروندان ساکن آلمان که از تبارِ مليت‌ها و اقوام نام‌برده هستند، جامعه ایرانیان در آلمان بر آن شد تا در دومین گام در نامه‌ای خطاب به خانم مرکلو آقای گاک، صدر اعظم و رئیس جمهورآلمان، خواسته‌های زير را مطرح نماید:

  • به‌رسمیت شناختن نوروز و اعلام تعطیلی رسمی مدارس در روز اول فروردین برای کليه‌ی دانش‌آموزانِ متعلق به حوزه‌ی فرهنگی نوروز
  • تبريک رسمی نوروز به کليه شهروندان متعلق به حوزه فرهنگی نوروز در آلمان از سوی مقامات اين کشور، همان‌گونه که در ايالات متحده و برخی کشورهای اروپايی مرسوم است.

اين مرحله از کارزار مستلزم همراهی و همگامی تمام اقوام و ملت‌های اين حوزه‌ی فرهنگی با اقدام مشترک آن‌هاست. نامه‌ی همراه می‌تواند و بايد به‌عنوان سندی برای اثبات موجوديتِ تنوع فرهنگی و حقِ به‌رسميت شناخته شدنِ آن در سياست آلمان مطرح شود.

برای گسترش دامنه‌ی تاثیرات اين نامه در سياست آلمان، ضروری است که تا حد امکان از پشتيبانی کافی و همه سویه‌ی ملت‌ها و اقوام حوزه‌ی فرهنگی نوروز و نيز تمامی آلمانی‌تبارانی که به اين موضوع علاقمندند، برخوردار شود. تنها از راه اين پشتيبانی فراگير خواهيم توانست به خواستِ رسميت بخشيدن به جشن نوروز در جامعه‌ی آلمان، که آرزوی قلبی همه‌ی ماست، جامه‌ی عمل بپوشانيم.

ما امیدواریم و انتظار داریم همه ی آنانی که متن نخستین مرحله این کارزار را امضا کرده اند، در این مرحله نیز به امضای این سند فراگیر اقدام نمایند. از شما دعوت می‌کنیم با امضای خود و تلاش برای گردآوری امضاء از دوستان و آشنایان و همچنین از نهادهای مدنی و انجمن‌های وابسته بهفرهنگ‌های حوزه‌ی نوروز، سهم خود را برای تحقق اين آرزوی همگانی ادا نمایيد.

با سپاس‌

هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان