تابلوی اعلانات

مشاوره رايگان

جامعه ايرانيان در آلمان در چارچوب قوانين و مقررات ساختمان‌ سازی در آلمان برای اعضاء و دوستداران جامعه ساعات مشاوره رايگان عرضه می کند.

 مشاوره بر محور موضوعات زير صورت می گيرد:

 

  • اطلاعات در مورد قوانين و مقررات بناسازی با خريد قطعه زمين
  • اطلاعات در مورد گزينش مهندسين و متخصصين امور ساختمانی
  • درخواست برای اخذ مدارک ساختمانی و مقررات مربوط به آن
  • اطلاعات درباره قوانين مربوط به قراردادهای ساختمان سازی
  •  

اين مشاوره ها که توسط آرشيتکت مجرب ساکن برلين، آقای مهندس رضا محتشم،  رایگان عرضه می شوند، تنها جنبه اطلاعاتی دارند و به منظور راهنمايی و تسهيل کار برای متقاضيان بدون تضمين حقوقی صورت می گيرند.

 لطفن پرسش ها و درخواست های مشاوره خود را با ذکر نام و آدرس تماس خود به آدرس زير ارسال نماييد:

 info@iranischegemeinde.de