بیانیه مطبوعاتی درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرایینی در ایران

بار دیگر اندوه و درد بی پایان، دامان و جان زخم خورده مردم هماره ستمدیده و رنجدیده ایران را فراگرفت. این بار آتش پدافند هوایی کشور تحت فرماندهی سپاه پاسداران با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرائینی، خانواده های ۱۷۶ انسان بی گناه و شریف ایرانی و شماری از شهروندان کشورهای دیگر و در پیامد آن بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را در سراسر جهان به سوگ نشاند.

متاسفانه مسئولین نظامی و سیاسی این واقعه بر آن بودند که در امتداد سیاست همیشگی خود همچون رویدادهای خیزش آبان ماه امسال این بار نیز حقیقت و چگونگی وقوع این فاجعه غم انگیز و جانکاه را پنهان کنند و بی تردید اگر فشارهای بین المللی نبود، احتمالا مسئولیت این اشتباه غیر قابل گذشت را نیز هرگز نمی پذیرفتند.

جامعه ایرانیان در آلمان بدین مناسبت به خانواده ها و بازماندگان جان باختگان این فاجعه ملی و به تمامی ایرانیان در سراسر جهان صمیمانه تسلیت می گوید و خود را در این اندوه بی پایان شریک و در کنار آنان می داند. ما همراه با خانواده ها و بازماندگان داغدار و ده ها میلیون ایرانی دیگر -از جمله هزاران ایرانی نگران ساکن آلمان- و همچنین هم صدا با سازمان ها و کنشگران پرشمار حقوق بشری، خواستار رسیدگی شفاف و هر چه زودتر به این رویداد دلخراش و مجازات مسئولین آن هستیم وهرگونه سرکوب و بازداشت معترضین روزهای اخیر را شدیداً محکوم می کنیم.

ملت بزرگ ایران خواستار و شایسته آزادی، دمکراسی، حکومت قانون، عدالت اجتماعی، نگاهداری از یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) وصلح و همزیستی مسالمت آمیز با همه مردم و کشورهای جهان است. ما ازاین خواستهای مشروع مردم ایران پشتیبانی می کنیم و آرزوی پیروزی و بهروزی آنان را در این راه دشوار، پیچیده و سنگلاخی که سالیان درازی است در آن گام نهاده اند، داریم.

هیات مدیره جامعه ایرانیان درآلمان