بیانیه مطبوعاتی به مناسبت روز بین المللی کودک

احسان جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان در یک موضعگیری به مناسبت اول ژوئن روز جهانی کودک گفته است: «در روزگار بحرانی مانند شرایط کنون، نباید آسیب پذیرترین گروه اجتماعی -یعنی- کودکان فراموش شوند».

تا سال 2018 روز جهانی کودک در ایالت های غربی آلمان روز 20 سپتامبر و در ایالت های شرقی بنابر سنت های سوسیالیستی بلوک شرق، روز اول ژوئن، روز بین المللی کودکان گرامی داشته می شد. از دو سال پیش به این سو خوشبختانه هر دو روز جشن گرفته می شود، چرا که به گفته آقای جعفری «کودکان والاترین ثروت بشری اند و در واقع هر روز سال می بایست به کودکان و حقوق آنان بپردازیم».

و پرسش این است که اکنون کودکان در سراسر جهان چه وضعی دارند؟ با وجود این که در سال 2016 هدف هایی جهانی برای توسعه پایدار تعیین شده اند که تا سال 2030 باید برآورده شوند، کودکان در منطقه «جنوب» سیاسی جهان کماکان از فقر و مشکلات شدید تغذیه ای رنج می برند. و مساله آموزش برای همه و یا کیفیت یکسان آموزشی برای همه حتی در منطقه «شمال» سیاسی جهان نیز همواره تضمین شده نیست. در بحران جاری ما شاهد بحث هایی درباره ظرفیت های ناموجود دیجیتالی مدرسه ها هستیم. فقر کودکان نیز به دلیل بسته شدن مرکزهای کمک رسانی به افراد کم بضاعت و مراکز مراقبت از کودکان دوباره به مرکز توجه این بحث ها تبدیل شده است.

جامعه ایرانیان در آلمان از این فرصت بهره جسته و همه بزرگسالان را به احساس مسئولیت در فعالیت های اقتصادی پایدار، جلوگیری از دگرگونی های اقلیمی، حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها و همه بوم سازگان (اکوسیستم) ها و محافظت از گوناگونی زیستی فرامی خواند. ما، یعنی نسل مادران و پدران و مادربزرگان و پدربزرگان، موظفیم در برابر رفتار غیرمسئولانه در برابر کره زمین و منابع اش بایستیم، تا ادامه زندگی برای کودکان مان و کودکان آنان امکانپذیر باشد. جامعه ایرانیان در آلمان امیدوار است که بحران جهانی کرونا در این رابطه، همانند دیگر عرصه ها، شتاب دهنده تحولاتی باشد که از مدت ها پیش می بایست صورت می گرفته اند.