بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی

امشب جلسه بحث و گفتگو زیر عنوان «بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی » برپا شد. در این نشست آقای فیضل حمدو که 4 سال است از سوریه به آلمان پناه آورده، تجربه های خود از زندگی در آلمان و آشنا شدن با میهن جدید خود را برای حاضران شرح داد و قسمت های از کتاب خود «دور از حلب» را خواند.
این جلسه به ابتکار جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ برگزار گردید.